Tehotenská poradňa

Starostlivosť o tehotné ženy

Starostlivosť podľa možnosti malo predstihnúť vedomé plánovanie rodičovstva, veď sú známe jeho mnohé prednosti v porovnaní s náhodným otehotnením, z ktorých sa oplatí vyzdvihnúť tých najdôležitejších:

  • Poznanie rodinnej a osobnej anamnézy nám pomáha v prevencii očakávaných, prípadne dedičných chorôb plodu.

  • Gynekologickým vyšetrením možno predísť viacerým stavom a ochoreniam, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať výsledok tehotenstva.

  • Rôznymi vyšetreniami možno zmerať stav plodnosti, ktorými sa dajú objasniť také – bohužiaľ čoraz častejšie – prípady, keď jeden, alebo obaja členovia páru plánujúci rodičovstvo sú odkázaní na liečbu. Tento pomer súčasne dosiahne 20%.

  • Aspoň mesiac pred otehotnením by sa malo začať brať multivitamíny s obsahom kyseliny listovej, ktorým je možné predísť výraznej časti rôznych vývojových abnormalít.

  • Umožňuje sa ochrana skorého tehotenstva voči rôznym nebezpečným vonkajším vplyvom.

  • Bude veľmi skoro rozpoznateľná prípadná tehotnosť mimo maternice, po niekoľko dňovom vynechaní menštruácie vykonaním ultrazvukového vyšetrenia.

Vhodnú starostlivosť o tehotné ženy zabezpečujú pravidelné stretnutia s lekárom a s poradenskou zdravotnou sestrou, keď sa vykonajú rôzne vyšetrenia v závislosti od doby tehotenstva.

4-6. týždeň

Ultrazvukové vyšetrenie skorého štádia tehotenstva: treba kontrolovať polohu embrya, treba vylúčiť tehotnosť mimo maternice. Vtedy je už rozpoznateľné aj viacplodové tehotenstvo v dvoch amniónových obaloch.

Laboratórne vyšetrenia: úplný krvný obraz, vyšetrenie moču, hladiny krvného cukru, serológia Lues, vyšetrenie hladiny cholesterolu, trigliceridu, protilátkové vyšetrenie u matky krvnej skupiny Rh. negativ.

9-10. týždeň

Ultrazvukové vyšetrenie: lekár skontroluje veľkosť embrya, či je vhodné tempo rastu, skontroluje činnosť srdca. Veľkosť embrya je: 2,3-4 cm.

Teraz je už diagnostikovateľné viacplodové tehotenstvo v jednom amniónovom obale.

12-14. týždeň

Prvé genetické vyšetrenie sa uskutoční medzi 12-14 týždňom (ideálny je 12. týždeň) Vtedy sedacia výška embrya spadá medzi 45 až 84 mm. Je doporučené vyšetrenie formou takzvaného Kombinovaného testu, ktorý je jedným z najúčinnejších testov na rozpoznanie abnormality chromozómov. Vyšetrenie pozostáva z podrobnej ultrazvukového vyšetrenia, respektíve z vyšetrenia krvi matky.

Celé vyšetrenie trvá 1-1,5 hodiny, tým mamičky v rámci konzultácie hneď dostanú svoj nález.

16-18. týždeň

Je navrhované obdobie na skríning AFP, HbsAg. Štvoritý test (AFP, uE3, Free- ß-hCG, Inhibin-A) možno urobiť u tých žien, ktoré z nejakých príčin zameškali prvé genetické vyšetrenie, teda kombinovaný test. Cieľom AFP je predovšetkým včasná diagnostika rázštepu chrbtice (spina bifida).

Len vyšetrením AFP sa nemôže vylúčiť riziko Downovho syndrómu!

18-21. týždeň

Čas druhého genetického ultrazvukového vyšetrenia (dva týždne po uskutočnení vyšetrenia AFP).

Ultrazvukový lekár, ktorý už pozná nález AFP si obzrie plod od lepky až po prsty na nohe, najčastejšie odmerá priemer (BPD) a obvod (HC) lebky, obvod bruška (AC), dĺžku stehennej kosti (FL) za účelom určenia fázy vývoja a proporcionality plodu.

Kontroluje stavbu mozgu, objem mozgových komôr, podnebie, pery, očné šošovky. Kontroluje orgány hrudníka, zvlášť srdcové chlopne, dutinovú sústavu, a podmienky prúdenia krvi v nej. Pod líniou bránice, v brušnej dutine pozrie plnosť žalúdka, stavbu obličiek a “jas” čriev (schopnosť odrážky ultrazvuku) a plnosť močového mechúra. Keď je žalúdok a mechúr plný kvapaliny, ukazuje sa ako tmavý fľak.

Vtedy je už rozpoznateľné aj pohlavie plodu.

Od 21. týždňa, u ktorých to predchádzajúce okolnosti (predčasný pôrod), alebo sťažnosti (kŕče v spodnom bruchu) odôvodňujú, je potrebné zaznamenať dĺžku a objem krčka maternice ultrazvukovým vyšetrením pošvy, aby sme včas diagnostikovali hroziaci predčasný pôrod.

26. týždeň

Laboratórne vyšetrenia, záťažová skúška hladiny cukru v krvi po jedení, meranie hladiny protilátok.

Po uplynutí 1 hodiny po konzumácii 2 dl mlieka a jednej žemle (pri výsledku hladiny krvného cukru nad 7) sa vykoná glukózový záťažový test, potom v prípade potreby navrhnutie sacharidovej diéty.

V prípade neúspechu diabetik nastaví inzulínovú liečbu, v tomto prípade je doporučené porodiť na niektorej gynekologickej klinike.

30. týždeň

Kontrolujeme tempo rastu plodu, funkčnosť placenty a množstvo plodovej vody.

Toto je navrhovaný čas na 4D ultrazvukové vyšetrenie.

33. týždeň

Kontrolné laboratórne vyšetrenie, kontrola krvného tlaku a hmotnosti. Toto je navrhovaný čas na 4D ultrazvukové vyšetrenie.

36. týždeň

Vyšetrenie cez pošvu za účelom kontroly dĺžky krčka maternice a tiež kontrola objemu krčka maternice. Týždenne vyšetrenie CTG: kontrolujeme činnosť srdca plodu, kontrakcie maternice, v celku činnosť placenty. Kontrolujeme, či placenta vhodne zásobuje plod kyslíkom a živinami.

Za účelom vylúčenia bakteriálnej infekcie Streptococcus-B, ktorá spôsobuje najviac ťažkých infekcií u novorodeniatok robíme kultúru zo sekrétu pošvy.

Krvný tlak, kontrola moču.

37. týždeň

CTG, pôrodnícke vyšetrenie na zistenie dĺžky a objemu krčka maternice. Kontrola krvného tlaku, moču. Konzultácia výsledkov kultúry zo sekrétu pošvy.

38. týždeň

Podobne ako pri vyšetrení v 37. týždni.

39. týždeň

Ultrazvukový odhad hmotnosti plodu, kontrola činnosti placenty, ultrazvukový obraz placenty, množstvo plodovej vody a kontrola artérie pupočnej šnúry pomocou vyšetrenia rýchlosti prúdenia.

Ostatné vyšetrenia sa zhodujú s vyšetreniami z predchádzajúceho týždňa. Podľa stavu krčka maternice môžeme dať návrh na programovaný pôrodu.

40. týždeň

Rovnaké vyšetrenie ako v 38. týždni, môže sa doplniť amnioskopiou (zistenie farby plodovej vody pomocou kovovej trubičky, zavedenej do krčka maternice) Po 40. týždni vyšetrenie CTG treba opakovať každý druhý deň po sebe, a po každých 3-4 dňoch je potrebné doplniť vyšetrením rýchlosti prúdenia.

10 dní po dovŕšený 40. týždňa tehotenstva je navrhované vyvolanie pôrodu.