Stredisko HPV

Cieľom práve sa otvárajúceho Strediska HPV je prevencia rakoviny krčka maternice ochrannou vakcínou proti ľudskému vírusu papilloma, respektíve včasnou diagnostikou predrakovinového stavu.

HPV a rakovina krčka maternice

Viac ako 100 druhov ľudského vírusu papilloma môže onemocnieť človeka. Niektoré môžu spôsobiť bradavice na koži, ľahko liečiteľné kožné zmeny, väčšina však infikuje také časti tela, ktoré sú pokryté sliznicou, ktorá sa skladá z epitely mnohovrstvovej plošnej epidermy, taký je kŕčok maternice, pošva, pohlavný orgán, okolie močového otvoru a konečníka, respektíve hlavy – krku, čiže ústna dutina, hltan, hrtan a pažerák.

Tieto choroby majú dlhší priebeh, vytvárajú sa postupne cez predrakovinové stavy, latentná doba sa môže predĺžiť aj roky.

Rakovina krčka maternice je v každom prípade následkom infekcie HPV, ak je však včas diagnostikovaná, je liečiteľná.

Nie však každé nakazenie HPV je spojené so vznikom rakoviny krčka maternice. Podľa odhadnutých údajov, ženy v Maďarsku v 25%-ách sú infikované HPV, z nich v ročnom priemere v 1 100 ženách vznikne rakovina invazívneho cervixu. Infekcia asi v 90%-ách zmizne sama, nedá sa však dopredu povedať, ktorá infekcia zmizne a ktorá nie.

Z možností vzniku rakoviny krčka maternice spomíname nasledujúce vírusy s veľkým rizikom: HPV16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 a 58. 60-70% prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje HPV16, 18 . Medzi nízko rizikové zahrňujeme typy HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54. HPV 6, 11 sú zodpovedné za vytvorenie bradavíc v 90%-ách.

Ako infikuje HPV? Sú rizikové faktory, ktoré pomáhajú infekcii?

Ľudský vírus papilloma, ktorý je zodpovedný za ochorenia genitálií, sa prenáša sexuálnou cestou. Kondóm znižuje riziko, ale nedá úplnú ochranu a bezpečnosť.

Riziko infekcie v mladom veku alebo v prípadoch častej výmeny partnerov je väčšie. Riziko rastie orálnou antikoncepciou, pri trvanlivom výskyte rany hrdla maternice, v prípadoch iných ochorení šíriacich sa sexuálnou cestou.

Sú nejaké príznaky infikovania sa HPV?

Klinické príznaky infekcie humánneho vírusu papilloma nie sú. Infekcia partnera je možná aj v bezpríznakovom stave.

Ako sa môžeme vyhýbať vzniku rakoviny krčka maternice?

Bohužiaľ na liečenie infekcie HPV dnes ešte nemáme k dispozícii lieky. Na zistenie rakoviny krčka maternice a na skríning predrakovinového stavu je už mnoho rokov používaná metóda “brania výteru” a jej cytologická skúška, ako aj kolposkopická (zrkadlová skúška krčka maternice) kontrola pri gynekologickej prehliadke. Týmto spôsobom sú diagnostikovateľné začínajúce sa chorobné premeny, už vytvorené rakovinové premeny buniek, respektíve väčšia časť infekcií HPV. Potvrdenie infekcie vírusu humánneho papillomu sa uskutoční zistením vírusového typu molekulárnymi genetickými metódami.

Čo je vakcína proti HPV a proti čomu poskytuje ochranu?

Dnes v Maďarsku sú predávané vakcíny na vírus humánneho papillomu, ktoré dávajú trvalú ochranu proti typom HPV 6, 11, 16 a 18. Vakcína obsahuje jednu obalovú (plášťovú) bielkovinu z uvedených vírusov, proti čomu organizmus vo veľkom množstve vytvára protilátku. Hladina protilátky na dlhý čas (očakáva sa 15-20 rokov) zostáva rovnomerne veľká, a táto umožňuje trvalú ochranu.

Injekcia nenahrádza rutinný skríning krčka maternice. Vakcína neposkytuje ochranu proti tým typom HPV, obalový proteín ktorých vakcína neobsahuje, respektíve ani proti už existujúcej infekcii HPV, preto je naďalej veľmi dôležitý skríning krčka maternice.

Vakcína nechráni proti jednotlivým typom HPV, ktoré spôsobujú genitálne bradavice, ani proti iným infekciám, ktoré sa šíria sexuálnou cestou.

Na základe odborných odporúčaní Vás prosíme, aby ste priniesli zo sebou Váš najnovší cytologický výsledok!

Postup očkovania HPV

Injekčnú látku používame v troch dávkach, medzi prvou a druhou dávkou musí uplynúť jeden mesiac, medzi druhou a treťou päť mesiacov. U takých osôb, ktoré dostali prvú dávku, je doporučené dať z troch látok pozostávajúcu úplnú vakcínovú sériu.

Ceny:

Vakcína HPV (1 dávka) 30 000 Ft
Cena očkovania 2 000 Ft
Lekárska prehliadka 12 000 Ft
Konzultácia 5 000 Ft
Lekárska prehliadka + Cytológia (2 týždňová) 14 000 Ft
HPV test 7 000 Ft

Vakcína je na lekársky predpis, nie je hradená zo zdravotného poistenia.

Naše Stredisko HPV disponuje vakcínovou zásobou uskladnenou za kontrolovateľných podmienok podľa predpisov.