Skríning abnormalít plodu

Skríning abnormalít plodu sa vzťahuje nielen na dedičné choroby plodu, ale pri abnormalite chromozómov aj na iné choroby vytvárajúce sa vo vnútri maternice.

Ich vyšetrenie sa uskutoční pomocou ultrazvukového prístroja s vyšetrovacím módom 4D a s vysokým rozlíšením, a na diagnostikované sa podieľajú aj skúsený lekári, dobre pripravený biológovia, ako aj v prípade potreby aj genetické poradenstvo.

Na stanovenie presnej diagnózy používame najmodernejšie prístroje.

Prosíme, aby ste v záujme bližšieho informovania klikli na linky v menu.