Plánované rodičovstvo

Tehotné mamičky si veľmi dobre uvedomujú, aká dôležitá môže byť starostlivosť o tehotné ženy v záujme ochrany zdravia dieťaťa, ako aj matky. Nestačí však pripraviť sa iba na pôrod, ale aj na počatie, veď sa v prvých 12 týždňoch od počatia prebieha zložitý postup vývoja jednotlivých orgánov, a to si uvedomujú iba páry, ktoré sa vedome pripravujú na výchovu detí. V tomto čase sa najrýchlejšie delia bunky, embryo dosiahne tisícnásobok hmotnosti tela za niekoľko týždňov, a vtedy je najviac citlivé voči škodlivým vplyvom vonkajšieho prostredia, ako napríklad vysokej teplote tela, niektorým liekom, chemickým látkam, žiareniu, infekčným chorobám atď.

Cieľom prípravy na počatie je, že znížime na minimum všetky nebezpečenstvá, ktoré môžu narušiť normálny biologický priebeh tehotenstva, a môžu akokoľvek poškodiť zdravie embrya, neskôr plodu, a po narodení novorodeniatka.

 

 1. Genetická spôsobilosť

  Preskúmaním zdravotnej histórie rodiny možno zistiť prípadné dedičné abnormality, ktoré môžu odôvodniť nevyhnutné špeciálne vyšetrenia počas tehotenstva. Tak isto je dôležité vedieť o genetických chorobách, vývojových abnormalitách zistených pri predchádzajúcich tehotenstiev, pôrodov (pretože tieto vyžadujú podobné vyšetrenia), aby sme predchádzali ich opakovaniu.

 2. Zdravotnú “spôsobilosť” ženy, ktorá plánuje dieťa objasníme podľa anamnézy a podľa jej súčasného stavu. Okrem toho je dobré, ak sú známe choroby, ktoré sa často vyskytujú v danej rodine, a ktoré sa počas tehotenstva s veľkou pravdepodobnosťou vyskytnú, napríklad cukrovka. Keď sa u ženy, ktorá plánuje dieťa, objasní choroba ohrozujúca tehotenstvo (napríklad epilepsia, cukrovka, choroba štítnej žľazy, vysoký krvný tlak, nádor, choroba obličiek a pečene, srdcovo-cievne ochorenie alebo poškodenie krvnej sústavy, zápal viacerých kĺbov, zmeny na pohlavných orgánoch), treba tehotenstvo vhodným spôsobom pripraviť a počas tehotenstva treba zabezpečiť špeciálnu opateru. Tým sa môže nebezpečenstvo výrazne znížiť.
 3. “Spôsobilosť” na tehotenstvo

  Je to špeciálny gynekologický skríning. Má tri hlavné ciele:

  1. Odhalenie prípadného abnormálneho stavu maternice (zriedkavých vývojových abnormalít alebo takzvaného nevyvinutia)
  2. Spoznanie prípadných zápalov:
   • Vyšetrenie čistoty pošvy
   • Vyšetrenie chorôb prenášajúcich sa sexuálnou cestou
  3. Spoznanie hormonálnych porúch
 4. Plodnosť muža, ktorý plánuje dieťa (mikroskopické vyšetrenie spermií)

  Kontrola plodnosti sa uskutoční laboratórnym vyšetrením spermii získanou po prerušenom sexuálnom styku.

  Okrem iného skúmame množstvo spermií, počet spermii, ich morfológiu a pohyblivosť.

 5. Psychosexuálna ” spôsobilosť” (či existuje taká psychickú okolnosť v živote páru, ktorá bráni počatiu).

  Keď nie je prekážka počatiu dieťaťa, začína sa 1-3 mesačný čas prípravy.

 6. Ochranné očkovanie

  Rozvíjajúce sa embryo a plod ohrozujú mnohé (hlavne vírusové) infekcie. Niektoré predchádzajúce vírusové infekcie vytvárajú imunitu na celý život, iné sú však schopné znova infikovať matku. Preukázaním protilátok z krvi matky sa snažíme zistiť riziko, v určitých prípadoch je možnosť ochranného očkovania.

 7. Vitamíny

  S multivitamínovými prípravkami, ktoré obsahujú kyselinu listovú možno zabrániť vývoju mnohých abnormalít (v prvom rade vývoju rázštepu chrbtice a tiež nevyvinutiu lebečných kostí). Avšak je veľmi dôležité dodržanie správnej životosprávy a stravovania, lebo sa tým výrazne zvyšuje odolnosť organizmu.

 8. Počatie

  Počas troch mesiacov prípravy, meraním rannej teploty (každé ráno tým istým teplomerom v tom istom čase, v ústach alebo v pošve, prípadne v konečníku) možno zistiť čas ovulácie, obdobie vhodné na oplodnenie. Keď ranná teplota meraná po troch týždňoch zostáva vyššia a nasledujúca menštruácia chýba, oplatí sa urobiť aj doma používateľný tehotenský test.

  Po počatí navrhujeme urobiť skorú ultrazvukovú skúšku tehotnosti na vylúčenia tehotenstva mimo maternice a za účelom zistenia presnej doby tehotenstva.