Gynekológia

Kompletná gynekologická odborná starostlivosť

Preventívnou zdravotnou prehliadkou chceme zabezpečiť prevenciu rakovinových ochorení.

Môže sa to udiať tradičným spôsobom, zistením predrakovinových stavov, ale existuje aj možnosť prvotnej prevencie, hodnotením genetickej náchylnosti. Riziko náchylnosti sa dá usudzovať jednak zistením zdravotnej histórie rodiny (zmapovaním chorôb, ktoré sa častejšie vyskytli v rodine), z druhej strany použitím hore uvedených údajov pomocou ucelených genetických diagnostických vyšetrení je možné odhadnúť aj individuálne riziko.

Spoznaním individuálneho rizika môžeme predísť nie iba vytváraniu rakovinových ochorení (hoci to považujeme za najdôležitejšie z pohľadu náročnosti liečenia). Poznanie individuálnej náchylnosti – vyhýbanie sa škodlivým faktorom vzniku choroby, a používanie ochranných faktorov – umožňuje prevenciu iných (napríklad srdcovo – cievnych, neurologických, atď. ) ochorení, spomalenie vyvinutia chorôb.

Skríning krčka maternice

Aj v bezpríznakových prípadoch je účelné podrobiť sa gynekologickej prehliadke raz do roka, ktorou dokážeme s najväčšou istotou urobiť rakovinový skríning krčka maternice, odobratím vzorky tkaniva z povrchu krčka maternice a z kanálu krčka maternice za účelom cytologického vyšetrenia. Podľa dnešných poznatkov rakovina krčka maternice vzniká len v dôsledku infekcie vírusom HPV (ľudský papilomavírus), preto od tej doby, ako je nám k dispozícii vakcína proti vírusu HPV a dokážeme diagnostikovať vírusové infikovanie (ako doplnenie tradičného vyšetrenia), postup skríningu rakoviny krčka maternice sa v dnešných dňoch trochu zmenil. Podľa hore uvedených využitím možnosti vakcinácie (HPV injekcia), sa v prvom rade usilujeme o prevenciu rakovinového ochorenia krčka maternice. Primárna prevencia (vakcinácia) však neznamená, že nie je potrebné urobiť tradičné cytologické odobratie vzorky, preto je odporúčané každej sexuálne aktívnej žene, aby si aj v bezpríznakovom prípade raz ročne vyhľadala svojho gynekológa. Častejším prehliadkam sa musia podrobiť iba ženy, u ktorých bol pri skríningu skorej zaznamenaný predrakovinový stav, bez ohľadu na to, či sa kvôli tomu v tom čase odobrala alebo neodobrala vzorka. Keď už dôjde k operácii, tú robíme vo všeobecnosti miestnou anestéziou, takzvanou metódou LLETZ (z povrchu krčka maternice v tvare čapíka zoberieme vzorku tkaniva). Taktiež častejšiu kontrolu potrebujú tie ženy, u ktorých sa už vyskytli iné gynekologické nádory, pravidelne fajčiace ženy, alebo ženy, ktoré už mali iné infekcie prenášajúce sa pohlavnou cestou – zo zvláštnym zreteľom na infekciu HPV a na infekciu HIV.

Skríning prsníka

Aj vyšetrenie prsníka robíme pravidelne, hmatom. Keďže uzly prsníka v prvej polovici menštruačného cyklu sú najľahšie hmatateľné, je vhodné túto skúšku načasovať týždeň po menzese. V prípade akéhokoľvek podozrenia, alebo keď to odôvodňuje rodinná, alebo osobná anamnéza, poskytujeme možnosť ultrazvukového vyšetrenia prsníkov. Dôležité je vedieť, že vyšetrenie prsníkov je potrebné občas previesť aj doma, podľa možnosti v hore uvedenej dobe menštruačného cyklu.

Skríning vaječníkov

Hmatová skúška na zistenie rakoviny vaječníkov nie je vhodná, pretože v prípade hmatateľného nádoru vaječníkov, alebo už vyskytnutých príznakov je rakovina vaječníkov skoro v polovici prípadov neliečiteľná. Preto sa pokiaľ v rodinách a u predchodcov vyskytla rakovina vaječníkov, alebo rakovina prsníka, prípadne nájdeme v osobnej anamnéze údaje poukazujúce na túto skutočnosť, môže sa vyžadovať ultrazvuková pošvová skúška spojená s vyšetrením vodivosti alebo testovanie rôznych nádorových markerov.

Mimo týchto, v našom ústave poskytujeme nasledovné možnosti

  • Modernú diagnózu a liečenie rôznych zápalových ochorení, zvlášť chronické infekcie. V záujme trvalého výsledku sa vyšetrenia vykonajú na obidvoch členov páru.

  • Na ambulancii STD (choroby prenášajúce sa sexuálnou cestou) je vytvorená možnosť skríningu a liečenia týchto chorôb. Vyšetrenia a liečenia prebiehajú podľa metodologického listu Odborného Kolégia Kožných a Pohlavných Ochorení (Vyšlo: Zdravotný Vestník ročník LII číslo 11. strany 1509-1515, 23. mája 2002.)

  • Separovaná diagnostika bolesti spodného brucha vzniknutej z neistých príčin

  • Moderné ultrazvukové vyšetrenie cýst vaječníkov, v prípade potreby jednodňový chirurgický zákrok, za účasti dobre pripravených a skúsených odborníkov, vo vynikajúco vybavených operačných sálach.