Endokrinologická ambulancia

Odborná ambulancia endokrinológie

Moderné vyšetrenie a liečba porúch metabolizmu a hormonálnych problémov súvisiacich s rôznymi gynekologickými ochoreniami.

Hormonálne liečenie transsexuálnych ľudí (nie pred chirurgickým zákrokom pretvorenia), ako aj zabezpečenie potrebného moderného predchádzajúceho vyšetrenia.