Ultrazvuk

 

V istenhegyskomi Stredisku génovej diagnostiky používame na vyšetrenie ultrazvukový prístroj Medison, ktorý je schopný na vytvorenie obrazu v 4 dimenziách. Skríningy robia skúsení gynekológovia akreditovaní s FMF (Fetal Medicine Foundation) jedným z najznámejších inštitútov na ultrazvukový skríning. FMF polročne kontroluje merani akreditovaných FMF odborníkov. Z vyšetrení robíme DVD- záznam, respektíve vytlačíme obraz.

Odporúčané termíny

  • 6-8. týždeň: Zistenie tehotenstva, skríning na vylúčenie tehotenstva mimo maternice
  • 11-13. týždeň: Zistenie doby tehotenstva, prvý genetický skríning (Kombinovaný test)
  • 18-20. týždeň: Druhý genetický ultrazvuk, 4D ultrazvuk
  • 30. a 39. týždeň: Všeobecné ultrazvukové vyšetrenie, 4D ultrazvuk

 

6-8. týždeň

V skorom období tehotenstva, po vynechaní menštruácie ultrazvukovou skúškou sa zistí tehotenstvo, tu sa objasní, či sa jedná o jednoplodové, alebo viacplodové tehotenstvo, respektíve týmto vyšetrením sa môže vylúčiť tehotenstvo mimo maternice.

11-13. týždeň

Sedacia výška

Počas vyšetrení je potrebné vedieť presnú dobu tehotenstva, ktorú počítame od posledného dňa menštruácie. V prípade keď je však menštruačný cyklus nepravidelný, v značnej miere sa odlišuje od klasického 28 denného cyklu, alebo mamička nevie kedy bol prvý deň poslednej menštruácie, môžeme sa spoľahnúť len na ultrazvuk. Dobu tehotenstva najľahšie vypočítame zo sedacej výšky. V náleze sedaciu výšku ukazuje CLR, čo je skrátenie z anglického výrazu Crown-rump length (dĺžka od vrchu hlavy – po zadok ). Táto hodnota je približne 40 mm v 11 týždni, v 12 týždni 50-55, v 13 týždni 65-70 mm, tak pomocou tabuľky sa môže zistiť doba tehotenstva, ktorý v náleze poznačíme znakom Grav.s. Niektoré urobia tú chyby, že si pomýlia dobu tehotenstva s vekom plodu. Doba tehotenstva je o dva týždne dlhšia, ako vek plodu, teda keď presne poznáme čas oplodnenia (skúmavkové oplodnenie, meranie teploty, len vtedy sme boli spolu atď.), musíme k tomu pridať ešte dva týždne.

Meranie záhybu zátylku

V prvom trimestri (Prvá tretina tehotenstva) počas genetickej ultrazvukovej skúšky merajú záhyb zátylku. V náleze je spravidla uvedené ako skratka NT (Nuchal Translucency), ale používajú sa aj výrazy nucha, záhyb zátylku alebo záhyb krku. Meranie NT treba vykonať v 11-13 týždni. Pod záhybom zátylku plodu, pod kožou sa nahromadí kvapalina. V prípade niektorých anomálií (Downov syndróm, iné genetické anomálie, anomálie srdca) sa nachádza oveľa viac kvapaliny na tomto mieste, tým pádom sa vytvorí edém záhybu zátylku, ktorý pôsobuje vysoké hodnoty NT. 3 mm hodnotu záhybu zátylku sa všeobecne pokladá za normálne, avšak meraná hodnota závisí od mnoho iných faktorov. Jedným takýmto faktorom je, že hrúbka záhybu zátylku spolu rastie s bábätkom, teda samozrejme dostaneme iné výsledky pri meraní v 11, 12, respektíve v 13-om týždni. Pri výsledkoch ultrazvuku treba brať do úvahy ľudský faktor a iné okolnosti, čiže nie je jedno, kto a akým prístrojom robí vyšetrenie. Okrem toho, že odborník vykonávajúci meranie musí byť skúsený, treba si brať do úvahy, že medzi meraniami jednotlivých odborníkov môže byt konzekventný rozdiel, preto výsledky musíme vždy prirovnať k priemeru lekára, alebo sonografického spolupracovníka. Je rozdiel medzi ultrazvukovými prístrojmi v rozlíšení obrazu, samozrejme čím väčšie je rozlíšenie, tým je diagnóza presnejšia. Bohužiaľ ultrazvukové prístroje dobrej kvality sú veľmi drahé, tak na mnohých miestach nie je možnosť na ich zaobstaranie. Počas merania záhybu zátylku plod musí ležať v neutrálnej polohe, pretože keď obráti hlavu dopredu alebo dozadu, hodnota NT je od skutočnej hodnoty menšia, respektíve väčšia.

Skúmanie prítomnosti nosnej kosti

Langdon Down, americky všeobecný lekár už v roku 1866 zaznamenal, že jedinci s Downovým syndrómom vo majú spravidla menší nos, ale je otázne, či sa táto odchýlka objaví aj na ultrazvukovej snímke. Vyšetrenia ukazujú, že v prípade Downovho syndrómu sa kosť nosa začína vyvíjať neskôr, tým v prvom trimestri (prvá tretina tehotenstva) ešte spravidla chýba. Potvrdením prítomnosti nosnej kosti vo veľkej miere možno znížiť riziko výskytu Downovho syndrómu, preto v blízkej budúcnosti niekoľko stredísk už robí meranie nosnej kosti. V prvom trimestri nemá zmysel počas skúšky zmerať dĺžku nosnej kosti, preto sa skúma iba jeho prítomnosť. Na náleze nosnú kosť označujú NB. Na vyšetreniach v prvom trimestri sa môžu poskytnúť aj iné parametre embrya: BPD (priemer hlavy), HC (obvod hlavy), AD (priemer brucha), AC (obvod brucha), FL (dĺžka stehennej kosti).

18-20. týždeň

 

Medzi 18-20. týždňom zvyknú urobiť ultrazvukové vyšetrenie druhého trimestru (druhá tretina tehotenstva). Postup môže byt podobný, ako pri vyšetreniach v prvom trimestri, ale v tomto prípade sedaciu výšku, respektíve záhyb zátylku už nemerajú. Okrem merania sa vtedy uskutonční – po známom výsledku AFP – skríning rázštepu chrbtice, respektíve anomálie vývoja lebky. Kvalitným ultrazvukovým prístrojom aspoň v 95%-ách je možné vykázať rázštep chrbtice a v 100%-ách sa preukáže chýbanie lebečných kostí, na túto anomáliu môže poukázať aj vysoká hladina AFP. Vitamínový prípravok s obsahom kyseliny listovej, braný v skorom štádiu tehotenstva, môže v značnej miere znížiť riziko vytvorenia rázštepu chrbtice (plánované rodičovstvo) u plodu. Počas ultrazvukového vyšetrenia v 18-20 týždni treba pozrieť, či sa kosti, respektíve vnútorné orgány normálne vyvíjajú. Zvláštny dôraz treba klásť na vyšetrenie srdca embrya, lebo vývojové anomálií srdca môžu poukázať na genetické abnormality. V 18. týždni meraním dĺžky nosnej kosti možno v značnej miere znížiť riziko

Keď počas skríningu v prvom, respektíve druhom trimestri nájdeme všetko v poriadku, a keď mamička nemá žiadne sťažnosti, okolo 30. respektíve 39. týždňa robíme rutinne ultrazvukové vyšetrenie. Pri týchto vyšetreniach skontrolujeme polohu plodu, respektíve sledujeme jeho vývoj, vtedy už nehľadáme znaky genetickej abnormality.