Vykázanie vírusov

V našom laboratóriu sa môže súčasne dať vykonať výkaz vírusov potrebných k mrazeniu pupočníkovej krvi:

Test vírusu Cytomegália: CMV IgM a IgG

Vírus cytomegália spôsobuje najviac vírusových infekcií vo vnútri maternice. Osoby, ktoré už raz prekonali chorobu, môžu byť aj viackrát napadnuté, čiže nevznikne imunita. Vysoká je však možnosť infekcie plodu (asi 40%), keď matka ochorela vírusom po prvý krát. Pri diagnostike vírusu CMV kontrolujeme hladinu protilátok IgM a IgG. Igm poukazuje na aktívnu infekciu, kým IgG na prekonanú infekciu.

Test Hepatitídy B: HBsAg a anti-HBc

Na rozličných miestach sveta frekvencia výskytu sa pohybuje medzi 0,2% a 20%. Zriedkavá je infekcia embrya od matky nositeľky vírusu. V 16. týždni tehotenstva robíme rutinnú kontrolu tehotných (HBsAg test). V prípade mrazenia pupočníkovej krvi test pred pôrodom opakujeme, vtedy kontrolujeme aj anti-HBc. Preventívnym očkovaním sa dajú predísť vírusovým infekciám.

Skríning Hepatitídy C: anti HCV

V Maďarsku je teraz asi 100 000 osôb, ktoré sú nositeľmi tohto vírusu, ktorý často zapríčiňuje chronický zápal pečene. V najväčšej miere sú vystavení nebezpečenstvu transplantovaní ľudia a ľudia, ktorí používajú intravenózne drogy. Bohužiaľ na tieto vírusové ochorenia ešte neexistuje očkovanie.

Syphilis

Je jeden z najznámejších STD (Sexually Transmitted Diseases) čiže sexuálne sa prenášajúcich ochorení, pod známym menom Syfilis, Lues. Chorobu spôsobujú baktérie, preto po objavení antibiotík sa hojnosť výskytu značne znížila.

HIV

Maďarsko sa môže považovať za stredne nakazenú krajinu, s tisíckami nakazených. Nákaza sa šíri medzi ľuďmi používanými intravenózne drogy a medzi homosexuálmi, avšak sa môže prenášať aj heterosexuálnym stykom. Domáci výskyt neodôvodňuje rutinný skríning.