Skríning Downovho syndrómu z krvi matky a ultrazvukom

Pre každú mamičku je najdôležitejšie, aby narodené dieťatko bolo zdravé. Vážne choré dieťa spôsobuje veľké ťažkosti pre rodinu. Pre odborníkov zaoberajúcich sa prenatálnou (predpôrodnou) diagnostikou je cieľom vyvinúť také metódy, ktoré sú v prvom rade dostupné pre každého, z druhej strany neprinášajú riziko pre matku, ani pre plod.

Istenhegyské Stredisko génovej diagnostiky používa stále doplňovanú databázu a softvéry analýzy rizika britských inštitúcií Wolfson Institute a Fetal Medicine Foundation.

  • Downov syndróm sa s 90-95%-ou prenosťou môže vylúčiť ultrazvukom a vyšetrením krvi matky
  • Vyšetrenie krvi matky a ultrazvuk neohrozuje ani plod ani matku
  • Tieto vyšetrenia poskytujú možnosť matkám nad 35 rokov, aby sa vyhýbali vyšetreniu plodovej vody.
  • Tieto vyšetrenie poskytujú možnosť matkám pod 35 rokov, aby v značnej miere znížili riziko Downovej choroby.
  • Kombinovaný test sa môže urobiť už v 12. týždni tehotenstva, výsledok je hotový za 1 – 1,5 hodiny.

Podrobnosti …