Histológia – cytológia

Skríning krčka maternice

Aj v bezpríznakových prípadoch je účelné podrobiť sa gynekologickej prehliadke raz do roka, ktorou dokážeme s najväčšou istotou urobiť rakovinový skríning krčka maternice, odobratím vzorky tkaniva z povrchu krčka maternice a z kanálu krčka maternice za účelom cytologického vyšetrenia. Podľa dnešných poznatkov rakovina krčka maternice vzniká len v dôsledku infekcie vírusom HPV (ľudský papilomavírus), preto od tej doby, ako je nám k dispozícii vakcína proti vírusu HPV a dokážeme diagnostikovať vírusové infikovanie (ako doplnenie tradičného vyšetrenia), postup skríningu rakoviny krčka maternice sa v dnešných dňoch trochu zmenil. Podľa hore uvedených využitím možnosti vakcinácie (HPV injekcia), sa v prvom rade usilujeme o prevenciu rakovinového ochorenia krčka maternice. Primárna prevencia (vakcinácia) však neznamená, že nie je potrebné urobiť tradičné cytologické odobratie vzorky, preto je odporúčané každej sexuálne aktívnej žene, aby si aj v bezpríznakovom prípade raz ročne vyhľadala svojho gynekológa. Častejším prehliadkam sa musia podrobiť iba ženy, u ktorých bol pri skríningu skorej zaznamenaný predrakovinový stav, bez ohľadu na to, či sa kvôli tomu v tom čase odobrala alebo neodobrala vzorka. Keď už dôjde k operácii, tú robíme vo všeobecnosti miestnou anestéziou, takzvanou metódou LLETZ (z povrchu krčka maternice v tvare čapíka zoberieme vzorku tkaniva). Taktiež častejšiu kontrolu potrebujú tie ženy, u ktorých sa už vyskytli iné gynekologické nádory, pravidelne fajčiace ženy, alebo ženy, ktoré už mali iné infekcie prenášajúce sa pohlavnou cestou – zo zvláštnym zreteľom na infekciu HPV a na infekciu HIV.

Centrum génovej diagnostiky sa zaväzuje urobiť cytologické vyšetrenie respektíve výkaz HPV z výteru, ktorú zaslali zmluvný gynekológovia

Histológia

Centrum génovej diagnostiky sa zaväzuje urobiť mikroskopické a v prípade potreby aj imunohistochemické vyšetrenia chirurgicky odstránených ľudských tkanív.