Domáce

V istenhegyskom Stredisku génovej diagnostiky používame najmodernejšie technológie molekulárnej biológie, ktoré sú vhodné na vykázanie rozdielnych príčin chorôb, na vykázanie vírusov, na stanovenie náchylnosti k jednotlivým chorobám, alebo na individuálne genetické činitele, ktoré ju vyvolávajú, na genetické zmeny, respektíve na mutácie chromozómov.

V spolupráci s istenhegyským Strediskom gynekológie a plánovaného rodičovstva – od roku 2005 – je v našom stredisku sprístupnené plánovanie rodičovstva, vyšetrenie neplodnosti, vyšetrenie plodových odchýlok a tehotenská opatera na vysokej úrovni.

Inštitút sa nachádza v príjemnom prostredí, je ľahko dostupný autom alebo hromadnými dopravnými prostriedkami, pre pacientov je vyhradené osobitné parkovisko.